Szukaj
Szukaj
Domy Rybaka
Domy Rybaka


 

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Fundusze Norweskie

Stranda Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach schematu: Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacja”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021"


TYTUŁ PROJEKTU

„INNOWACJA W OBSZARZE USŁUG PORTOWYCH – STRANDA SP. Z O.O.”

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności Stanicy Wodnej Stranda poprzez utworzenie innowacyjnych sieciowych produktów z obszaru turystyki wodnej, a w szczególności wydłużenia sezonu turystycznego. Celem uzupełniającym jest zwiększenie czystości wód śródlądowych poprzez uruchomienie innowacyjnych usług z zakresu turystyki i rekreacji wodnej.

Zakres realizowanego projektu

 • Budowa domów rybaka w ilości 12 sztuk na cele turystyki wodnej
 • Zakup wyposażenia domów rybaka na cele obsługi portu, turystyki wodnej.
 • Zakup platformy dla wędkarzy.
 • Zagospodarowanie terenu portu.
 • Zmiana systemu kontroli dostępu pojazdów w porcie.
 • Budowa instalacji fotowoltaicznej.
 • Przebudowa pomostów i slipu.
 • Budowa przepompowni.
 • Modernizacja sanitariatów.
 • Nadzór w porcie
 • Kontener chłodniczy do obsługi wędkarzy w porcie.
 • Modernizacja słupków elektrycznych na pomostach.
 • Budowa budynku technicznego wraz z systemem do opróżniania toalet z jachtów.
 • Promocja w projekcie: facebook / instagram / strona internetowa.

WARTOŚĆ PROJEKTU

 • Łączna wartość projektu: 5.936.509.98 PLN
 • Kwota dofinansowania: PLN 3.348.699.81 PLN


 

We work together for a green, competitive and inclusive Europe.

Norway grants

Stranda Sp. z o. o. implements a project under the scheme: Innovations in the area of inland or sea waters of the "Entrepreneurship Development and Innovation" program, co-financed by the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021"

PROJECT TITLE

“INNOVATION IN THE AREA OF PORT SERVICES – STRANDA SP. Z O.O.”

PROJECT OBJECTIVE

The aim of the project is to increase the competitiveness of Stanica Wodna Stranda by creating innovative network products in the field of water tourism, and in particular extending the tourist season. The supplementary objective is to increase the purity of inland waters by launching innovative services in the field of water tourism and recreation.

The scope of the project:

 • Construction of 12 fisherman's cottages
 • Purchase of equipment for the fisherman's cottages
 • Purchase of a fishing platform.
 • Development of the port area.
 • Changing the vehicle access control system to the port.
 • Construction of a photovoltaic installation.
 • Reconstruction of the platforms and slip.
 • Pumping station construction.
 • Modernization of sanitary facilities.
 • Port surveillance
 • Refrigerated container for fishermen's
 • Modernization of electric pedestal on the platforms.
 • Construction of a technical building with a system for emptying toilets from yachts.
 • Project promotion: facebook / instagram / website.

PROJECT VALUE

 • Total value of the project: PLN 5.936.509.98
 • Co-financing amount: PLN 3.348.699.81

Fundusze Norweskie i EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

W ramach Funduszy Norweskich i EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wraz z pozostałymi

darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014.

Fundusze Norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze Norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

 1. innowacje, badania naukowe, edukacja, konkurencyjność i godna praca;
 2. integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
 3. środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
 4. kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
 5. sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne

Więcej informacji: www.norwaygrants.orgdomyrybaka.pl

Zobacz jak zmieniamy się dzięki partnerstwie

Zmiany w Strandzie dzięki Funduszom Norweskim

Informacje o cookie

Na stronie stranda.pl używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.